Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj

A konferenciához kapcsolódóan a 35-évnél fiatalabb kutatók pályázhatnak a Vértes Attila tiszteletére alapított Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj elnyerésére.

Ez azoknak a fiatal kutatóknak adományozható, akik a radiokémia tudományok területén végzett kutatási témájuk kidolgozásában az utolsó két évben kimagasló eredményt értek el. A Nívódíjat a munka 4-6 oldalas összefoglalója, valamint az "Őszi Radiokémiai Napok" konferencián tartott előadás alapján a Szakértői Kuratórium ítéli oda.

A pályázati anyagot az on-line jelentkezési rendszeren keresztül kell benyújtani szeptember 10-ig.


Letölthető dokumentumok:

Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj Pályázati adatlap

Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj Sablon

Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj - társszerzői nyilatkozat

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A "Vértes Attila Alapítvány" nevű közhasznú szervezet (a továbbiakban: Alapítvány), együttműködésben az MTA Radiokémiai Tudományos Bizottságával, (a továbbiakban: MTA RKTB) és a Magyar Kémikusok Egyesületével (a továbbiakban: MKE), a 35-évnél fiatalabb kutatók kiemelkedő kutatási eredményeinek elismerésére ösztöndíjat alapított

"Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj"

elnevezéssel.

 1. A Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj (a továbbiakban: Nívódíj) 2018-ban azoknak a 35-évnél fiatalabb kutatóknak adományozható, akik a radiokémia tudományok területén végzett kutatási témájuk kidolgozásában az utolsó két évben kimagasló eredményt értek el. Ez lehet a kutatási munkából írt, már megjelent vagy elfogadott, referált cikk, vagy a kutatási munka minimum 4, maximum 6 oldal terjedelmű (angol vagy magyar nyelvű) összefoglalója.
  A Nívódíjat a pályázatra megfelelő formátumban benyújtott írásos anyag, valamint az MTA RKTB és az MKE közös szervezésében évente zajló "Őszi Radiokémiai Napok" elnevezésű konferencián tartott előadás alapján a Szakértői Kuratórium ítéli oda.
 2. A Nívódíj két kategóriában ítélhető oda:
  I. kategória: Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj
  Ezt a díjat nem kaphatja olyan személy, aki azt korábban már legalább két alkalommal elnyerte.
  II. kategória: Vértes Attila Ifjúsági Nívódíj, Különdíj
  Az I kategória nyertese nettó 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű Vértes Attila Ösztöndíjban részesül. Az II kategória nyertese nettó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegű Vértes Attila Ösztöndíjban részesül. A Különdíj azoknak a sikeres pályázóknak adományozható, akik második, vagy további helyezést értek el.
 3. Oklevél illeti meg a díjazott fiatal kutatót és témavezetőjét. Az okleveleket az MKE készítteti el, és azt a MTA RKTB elnöke, az MKE képviselője és az Alapítvány képviselője írja alá. Az elismerő okleveleket az Őszi Radiokémiai Napokon az MTA RKTB elnöke vagy delegáltja, a Szakértői Kuratórium elnöke vagy delegáltja és a Vértes Attila Alapítvány képviselője adja át ünnepélyes keretek között.
  Az ösztöndíjat a nyertesek részére az Alapítvány biztosítja és utalja át a díjazottaknak a Szakértői Kuratórium jegyzőkönyve, és a díjazottak által kitöltött személyi adatlap alapján.
  A díjazott az ösztöndíjat oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, vagy külföldi tanulmányútra köteles fordítani.
 4. Az ösztöndíj odaítéléséről az Alapítvány által felkért Szakértői Kuratórium dönt.
  A Szakértői Kuratórium elnöke: az Alapítvány alapítója, vagy annak delegáltja.
  Tagjai:
  - Az MTA RKTB elnöke
  A beérkező közleményeket bíráló szakértők:
  - Wojnárovits László, a kémiai tudomány doktora,
  - Kónya József, az MTA Doktora,
  - Vincze Árpád PhD (kémia).
  A bíráló szakértők helyébe azok bármilyen okból történő visszalépése esetén az Alapítvány kuratóriuma jogosult más személyt felkérni.
  Tanácskozási jogú tagok:
  - az MTA RKTB titkára (egyben a Szakértői Kuratórium titkára) és
  - az MTA RKTB Munkabizottságok elnökei vagy delegáltjaik.
  Állandó meghívottak:
  - Az Alapítvány kuratóriuma.
 5. A Szakértői Kuratórium a Nívódíjra vonatkozó tudnivalókat, továbbá ezt a pályázati felhívást a "Őszi Radiokémia Napok" konferencia felhívással együtt teszi közzé az MKE honlapján.
 6. Az írásos pályázati munkát (elfogadott referált cikk esetén angol és magyar nyelvű absztrakttal együtt) a konferencia honlapján lévő on-line jelentkezési rendszeren keresztül kell benyújtani. A 4 oldalas összefoglalót, illetve folyóiratcikkel történő pályázás esetén az angol és magyar nyelvű, egy-egy oldal terjedelmű absztraktot egy DOC vagy RTF fájlba szerkesztve kell feltölteni az on-line rendszerbe. A pályázathoz tartozó további anyagokat (pályázati űrlap, társszerzői nyilatkozat, hallgatói státusz igazolása beszkennelve (PDF vagy JPEG, esetlegesen a folyóiratcikk DOI számot is tartalmazó PDF verziója) pedig egy tömörített ZIP fájl formájában e-mail-en kérjük beküldeni (Kasztovszky Zsolt, e-mail: kasztovszky.zsolt@energia.mta.hu). Az adminisztratív mellékletek egy eredeti, aláírt példányát az Őszi Radiokémiai Napok regisztrációs pultjánál kérjük a konferencia kezdetén leadni. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a konferencia szakmai szervezőjétől (Kasztovszky Zsolt, e-mail: kasztovszky.zsolt@energia.mta.hu, tel: 06-1-392-2222/3143) kérhető.
  A pályázat benyújtási határideje 2018. szeptember 10. A szükséges formanyomtatványok és sablonok letölthetők a konferencia honlapjáról.

Budapest, 2018. június 22.

 

Dr. Androsits Beáta
Dr. Homonnay Zoltán
az MKE igazgatója
a Vértes Attila Alapítvány Kuratóriumának elnöke